శ్రీ ఒంటిమిట్ట కోదండరామ స్వామి భక్త సేవా సమితి,

అధ్యక్షులు:
శ్రీ లక్ష్మీనారాయణరెడ్డి గారు,
డోర్ నెం. 39/317-2-16, వివేకానందనగర్ (ఆర్.వి.యస్. నగర్), కడప.
ఫోన్ నెం. : 08562 – 242025
మొబైల్ నెం. : 7893130139
Email:info@sribhakthisanjeevani.org

కోశాధికారి :
శ్రీ కే. సుబ్బనరసయ్య